Bakan Muş: 18 ayda 53 milyar lira kamu zararının önüne geçtik

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Yasadışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı’na katıldı. Konferansta, Bakan Muş’un yanı sıra, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler yer aldı. Bakan Muş, yasa dışı ticareti önlemek için yapılan çalışmalara devam edildiğini belirterek, “Yasa dışı ticaretle mücadele; haksız rekabetin önlenmesi, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, dürüst ticaret erbabımızın ve halk sağlığının korunması gibi asla ödün vermeyeceğimiz konulara doğrudan temas ediyor. Bu sebeple yasa dışı ticareti önlemek için tüm gümrüklü sahalarımızda ve ülke sathında çalışmalarımızı hız kesmeden ve titizlikle sürdürüyoruz. Kaçakçılıkla mücadelenin güçlü, teknik, beşeri ve idari kapasiteye dayandığı bilinciyle, bakanlık olarak, teknik altyapımıza, beşeri sermayemize ve idari kapasitemize son 10 yılda 1 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, Gümrük Muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘41,5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE SAHTE FATURA TESPİT ETTİK’

Bakan Muş, akaryakıt kaçakçılığının, ülke ekonomisi ve güvenliği ile insan ve çevre sağlığı bakımından son derece önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, “Ayrıca, sahte fatura düzenleme ve kullanma suretiyle, geçmiş dönemde ülkemizde mali usulsüzlüğe en çok konu olan alandır. Bakanlığımızın koordinasyonu ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, ihtiyaç duyulan bazı mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik. İdari ve teknik kapasitenin artırılmasını sağladık. Uygulanan denetimlerin etkinliğini artırdık, çok boyutlu ve kapsamlı bir mücadele stratejisi yürüterek akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde önemli ilerlemeler kaydettik. Bakanlığımız bünyesindeki Akaryakıt Özel Ekibi’nce yürütülen çalışmalarda; 15,6 milyar lira değerinde vergi ziyaı ile 41,5 milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik. 2021 yılı sonunda yürürlüğe giren Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi ile Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, bakanlığımız koordinesinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, dış satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, yalnızca son 18 ayda, 53 milyar lira tutarında kamu zararının önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

‘YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR’

Tütün ve tütün mamulleri sektörünün, ciddi vergi kayıpları ve haksız rekabete neden olduğunu ve üzerinde kararlılıkla durduklarını kaydeden Muş, “Son dönemde tespit edilen yeni usulsüzlükler, bu alanda etkin bir denetim mekanizmasını elzem hale getirdi. Bu doğrultuda, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde Tütün Özel Ekibi’ni hayata geçirdik. Özel ekip; makaron ve sigara filtresi gibi 24 milyon lira değerinde ürün ele geçirdi. Ayrıca, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce 2022 yılında 205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü yakalaması yapıldı. Öte yandan, bakanlığımız koordinasyonunda yeni kaçakçılık yöntemlerini önlemeye yönelik mevzuat çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 30 Kasım 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen değişiklikler kapsamında idari para cezaları, hapis cezaları, teminat ve benzeri gereklilikler gibi yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor” açıklamasında bulundu.

‘147 BİN LİTRELİK YAKALAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Bakan Muş, alkol kaçakçılığına ilişkin, “Bakanlığımız bünyesinde, toplum sağlığını sahte ve kaçak ürünlerle tehdit eden, birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan alkollü içki kaçakçılığı ile mücadeleyi de ciddi şekilde sürdürüyoruz. Alkollü içki sektöründe kayıt dışı ya da izinsiz üretimlerin engellenmesine yönelik çalışmalar; başta insan sağlığının korunması olmak üzere, ülkeye kaçak yollarla getirilen bandrolsüz ürünlerin ve sahte içkilerin tespit edilmesi ve muhtemel vergi kayıplarının önlenmesi açısından da hayati önem arz ediyor. Bakanlığımız Gümrük Muhafaza birimlerince, 2020-2022 yılları arasında toplam 109 milyon lira değerinde kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. 2022 yılı içerisinde ise 32 milyon lira değerinde 147 bin litrelik yakalama gerçekleştirildi. Ülkemizde son yıllarda tek seferde yapılan en yüksek miktarlı alkollü içki yakalamasına imza atarak Mersin’de toplam 86 bin 245 şişe alkollü içkiye el koyduk. Ayrıca, usulsüz faaliyetlerin önüne geçmek ve piyasada kayıt dışı üretimi ve haksız rekabeti engellemek amacıyla birtakım yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Diğer taraftan, klonlanmış cep telefonlarını tespit etmek amacıyla yeni yıl itibarıyla servis bazlı klon analizlerini hayata geçireceğiz ve klon tespiti halinde 24 saat içerisinde cihazın kullanıma kapatılmasını sağlayacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın bir nevi elektronik kimlikleri olan cep telefonu IMEI numaralarını koruma altına alırken klonlamayı da zorlaştıracağız” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: TÜM ÖNERİLERİMİZİ İLETİYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yasa dışı ticaretin, kapsamlı bir sorun olduğunu vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

“En başta kaçakçılıktır, marka-patent ihlalidir, vergi kaçırmaktır. Ülkeleri, kamu maliyesini ve adil rekabet ortamını bozmaktadır. Halk sağlığına ve toplum güvenliğine de tehdit oluşturmaktadır. Faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren sektörler ve ticaret erbabı açısından da haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca iş barışına da tehdittir. Çalışanlar arasında huzuru ve güveni bozmaktadır. Vergi gelirlerindeyse, önemli kayba neden olmaktadır. Yasa dışı ticaret nedeniyle yaşanan gelir kaybı tahmin edildiğinden de fazladır. Sadece buradaki 4 sektörden kaynaklı vergi geliri kaybı 50 milyar TL’yi geçmektedir. Bu da 2021 yılı ÖTV gelirlerinin neredeyse 4’te 1’ine denk gelmektedir. Yani, yasa dışı ticaret, kamu gelirlerinde çok önemli bir kayba neden olmaktadır. İş dünyamız için en önemli unsur, aynı şartlarda rekabet edebilmektir. Ancak kayıt dışı kalan şirketler, işini dürüst yapan şirketlerimizin rekabet gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Sektör meclislerimiz bünyesindeki bazı meclislerde, kaçakçılıkla ilgili alt komisyonlar kurarak, konuyu mevzuat anlamında da çalışıyoruz. Kamu kurumlarımıza kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin önüne geçebilecek tüm önerilerimizi iletiyoruz.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir