Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212’nci maddesinde; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” denilmektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde; “Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. ..” hükmü, 4’üncü maddesinde; “… Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. …” hükmü ile 5 inci maddesinde; “…Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 21.11.2022 tarih ve 63928401sayılı görüş yazısında “il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personellerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanmalarının mümkün olacağı mütalaa edilmektedir.” açıklamalarına yer vererek ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personellerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanabileceklerini açıkladı bu bağlamda öğretmenlerde yiyecek yardımından faydalanabileceklerdir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir