Öz kafir: Tebbet suresinde bahsedilen Ebu Leheb kimdir

İslamafobi, bir nevi İslam korkusu ve düşmanlığı, yalnızca bu devirde değil İslam’ın ilk yıllarından beri süregelmektedir.

Kuran-ı Kerim’de peygamberler dışında adı geçen nadir isimlerden biri olan Ebu Lebeb de İslam düşmanlığı yapanlar arasındadır.

Hz. Muhammed’in (sav) amcası olan Ebu Leheb, İslam dinine ve Müslümanlara karşı muhalif tavırlar sergilemiştir.

Rivayetlere göre Muhammed, Safâ tepesine çıkıp İslam’ı tüm Mekkelilere açıkça tebliğ ettiği zaman onun karşısında durmuş, ona kötü sözler söylemiş, taş fırlatmış ve “Kahrolası! Bizi bunun için mi buraya çağırdın?” diyerek uzaklaşmıştır.

Öz amcasının bu davranışları Hz. Muhammed’i zor duruma sokmuş,  İslamiyet’i yaymakla mükellef olan Peygamberimiz için “kendi amcası inanmıyorsa biz neden inanalım” algısı yaratmıştır.

Ancak Allahu Teala, Muhammed’e yardım elini uzatmış ve Tebbet suresini indirmiştir.

İslam düşmanlığı denilince akla gelen ve hakkında “Tebbet” suresi indirilen Ebu Leheb kimdir sık sık araştırılmaktadır.

İşte cehenneme gideceği vahyedilen Ebu Leheb kimdir, neler yaptı ve nasıl öldü…

Ebu Leheb kimdir

Asıl adı Ebû Utbe olduğu halde babası ona, güzelliği sebebiyle ateş gibi parladığı veya öfkelendiği zaman yanakları kızardığı için “Ebû Leheb” (alev babası) demiştir.

İslamiyet’ten önce Peygamber Efendimizin yakın dostu olan Ebu Leheb, iki oğlu Utbe ile Uteybe’yi Muhammed’in kızları Rukıyye ve Ümmü Külsûm ile evlendirmişti. Hem öz amcası, hem dostu, hem de dünürüydü.

Ebu Leheb’in düşmanlığı

Hz. Muhammed’in peygamber olmasına ve İslam’a şiddetle karşı çıkan Ebu Leheb, iman etmeyerek kafirlerden olmuş ve düşmanlık yapmıştır.

Evi Hz. Peygamber’in evine yakın olduğundan onun evini başkalarına taşlatmış, kapısı önüne her çeşit pisliği atmıştır.

Ebû Leheb Hz. Peygamber’i her yerde takip ederek sözlerini yalanlamaya, onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, kavmini birbirine düşürdüğünü, sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylemiştir.

Kendisinin ve karısının Muhammed’i aşırı rahatsız eden ve ona zorluk çıkaran bu tutumları nedeniyle, bu sıralarda Kur’an’ın 111. suresi olan Tebbet Suresi’nin inişiyle Ebu Leheb ve karısının cehennemlik olduklarını belirten ayetlerin geldiğine inanılır.

Tebbet Suresi ve anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb,
mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb,
seyeslâ nâren zâte leheb,
vemraetühû hammâletelhatab,
fî cî dihâ hablün min mesed.

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
O, bir alevli ateşe girecektir,
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Ebu Leheb’in ölümü

İslam düşmanı Ebu Leheb’in elleri kurudu mu, nasıl öldü merak ediliyor.

Ebu Leheb, 624’de gerçekleşen Bedir Muharebesi’ne hasta olduğundan dolayı katılamamış, savaştan sonra çok ağır bir hastalıktan dolayı öldü.

Cesedi bir süre bekletilmiş ve kokuşmaya başlayınca da oğulları tarafından merasim yapılmadan, alelacele Kalib Kuyusu adında bir yere gömülmüştür.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir