Türkiye’nin bahar dönemi yatırım eğilimi arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı bahar dönemi yatırım eğilimi istatistiklerini paylaştı.

2023 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.718 işyerinin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan yatırım eğilimi sorularına verdikleri yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

2022 yılı brüt yatırım harcamaları arttı

2022 yılındaki brüt yatırım harcamalarının 2021 yılına göre değişimine bakıldığında; 2023 yılı Bahar dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış olduğu gözlendi.

2022 yılında yapılan yatırımların geçtiğimiz yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri başta olmak üzere tüm büyüklük gruplarında artış olduğu gözlendi.

2022’deki en yüksek artış yüzde 41,6 ile makine ve ekipmanda

2022 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 41,6 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 30,2 ve yüzde 20,4 artış gerçekleştiği görüldü.

2022 yılında alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm gruplar için bir önceki yıla göre en yüksek artışın makine ve ekipman kaleminde olduğu görüldü.

Öngörülen Yatırım Harcamaları

2023 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2023 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı öngörüldü.

2023 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarında artış öngörüldüğü, en yüksek artışın üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri tarafından beklendiği gözlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir